Skip to main content

Tip 4 aangifte inkomstenbelasting

De overheid komt je tegemoet als je voor anderen zorgt.
Giften aan goede doelen gelden als een interessante aftrekpost, al geldt hiervoor wel een drempel en een maximum. Wil je je giften volledig aftrekken, dan kun je een periodieke gift overwegen. Schenken wordt ook gewaardeerd door de belastingdienst hiervoor gelden vijstellingen

Giften

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.
Let op: Alleen giften die hoger zijn dan 1% van je drempelinkomen en met een drempelbedrag van €60 zijn aftrekbaar. Het drempelbedrag geldt voor alle donaties bij elkaar opgeteld, dus niet per donatie. Er geldt voor giften ook een bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen. Voor periodieke giften geldt een andere regel (zie volgende punt).
Werk je als vrijwilliger bij een ANBI, dan maak je aanspraak op een vrijwilligersvergoeding, maar zie je van dit geld af, dan mag je deze gemiste vergoeding aftrekken als gift. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt, mag je meetellen als gift.
Doe je een gift aan een culturele ANBI, dan mag je bij de berekening van deze aftrekpost deze gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Periodieke giften

Er geldt geen drempel en maximumaftrek voor periodieke giften aan ANBI’s. Voorwaarde is wel dat je je minimaal vijf jaar aan een jaarlijkse donatie committeert en dat schriftelijk vastlegt. Dit hoeft niet bij een notaris; een schenkingsovereenkomst volstaat ook.

Schenken aan je kind of iemand anders

Voor schenkingen geldt een vrijstelling. De hoogte hiervan hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. Voor bepaalde situaties (bijvoorbeeld als de opbrengst naar een eigen woning gaat) geldt een verhoogde schenkingsvrijstelling. De tarieven zijn aan het begin van het jaar vastgesteld.

Heb je een schenking ontvangen en ben je hierover belasting verschuldigd, dan moet je hierover apart aangifte doen. Dit staat los van de inkomstenbelasting. En daar zijn andere formulieren voor (klik hier)

Erven

Ook de aangifte voor de erfbelasting staat los van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook hiervoor heb je recht op een vrijstelling en de kosten die je (extra) maakt voor een uitvaart of crematie mag aftrekken van het bedrag van de erfenis? Als de belastingdienst verwacht dat de erfgenamen erfbelasting moeten betalen nemen sturen ze een brief.