Skip to main content

Tip 3 aangifte inkomstenbelasting

Als je gescheiden bent en partneralimentatie betaalt mag je dat aftrekken van je inkomen. Maar kosten die hier betrekking op hebben dan weer niet.

Zo zijn bijv. de advocaatkosten die je hebt gemaakt om de hoogte van de alimentatie vast te stellen niet op te voeren als aftrekpost. En jouw deel van het eigenwoningforfait voor het huis waarin je ex-partner is achtergebleven is maar voor een beperkte periode aftrekbaar in box 1. Betaalde kinderalimentatie is niet meer aftrekbaar. En wat zijn de regels voor de kinderopvang?

Betaalde partneralimentatie

Ben je gescheiden en is er bepaald dat er partneralimentatie gaat worden betaald dan mag je de kosten voor de partneralimentatie en kosten voor andere onderhoudsverplichtingen als aftrekpost opvoeren. Het maakt niet uit of je de regeling via de rechter of onderling overeengekomen bent. Zolang beide partijen maar akkoord zijn. Zelfs een afkoopsom van de partneralimentatie is in bepaalde situaties aftrekbaar.
Woonde je ex-partner afgelopen jaar in het huis waarvan jij in het aangifte jaar (mede-)eigenaar was, dan mag je ook het eigenwoningforfait dat jij hebt aangegeven voor (jouw deel van) het huis aftrekken als alimentatiekosten.
Zijn jullie al langer dan twee jaar uit elkaar en ben je nog steeds (mede-)eigenaar van het huis dan moet je de waarde van jouw deel van de woning en de bijbehorende schuld aangeven in box 3 (sparen en beleggen). Ook dan is een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekbaar.
Niet aftrekbare kosten zijn de kosten voor een advocaat en een juridische procedure om de alimentatie vast te stellen, aan te passen of stop te zetten. En ook de pensioenrechten die jouw pensioenfonds direct uitkeert aan je ex-partner zij dat niet.

Ontvangen partneralimentatie

Ontvang jij partneralimentatie dan mag je de kosten die je hebt gemaakt om de alimentatie of afkoopsom te krijgen wél aftrekken. Denk hierbij niet alleen aan het honorarium van de advocaat, maar ook aan bijvoorbeeld incassokosten, telefoonkosten en postzegels. Let op de je ontvangen alimentatie als inkomen op je aangiftebiljet invult.

Kinderalimentatie

Betaalde kinderalimentatie is sinds al jaren niet meer aftrekbaar als schuld in box 3.
Over ontvangen kinderalimentatie hoef je geen belasting te betalen. Je hoeft dit dus niet aan te geven.

Kinderopvang

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je jouw kind laat opvangen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder. De hoogte van de toeslag hangt onder andere af van je inkomen, het afgenomen aantal opvanguren en het aantal kinderen dat van de opvang gebruikmaakt.
Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag. Heb je meer kinderen die gebruik maken van kinderopvang, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.
Voor de uurprijs geldt een maximum. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan krijg je in 2018 een tegemoetkoming van €7,45 per uur . Voor buitenschoolse opvang lag de grens op €6,95. Het maximale uurtarief voor gastouderopvang (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang) bedroeg €5,91. Heb je meer betaald dan deze maximumtarieven, dan is het bedrag boven die grens voor eigen rekening.
Opvang door bijv. een au pair/familie/vrienden vallen buiten de kinderopvangtoeslag en mag je je dus niet opvoeren als kosten.

Kindgebonden budget

Wie minderjarige kinderen heeft en onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, maakt aanspraak op het kindgebonden budget. Dat is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen.
Heb je recht op kindgebonden budget, dan word je hier normaal gesproken automatisch over ingeseind door de Belastingdienst. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming hangt af van het aantal kinderen. Ook de hoogte van je vermogen is van belang: is dat te hoog, dan heb je er geen recht op. De vermogensgrens lag in 2018 op 113.415 voor ouders zonder toeslagpartner en 143.415 euro voor ouders met toeslagpartner.