Skip to main content

Tip 2 aangifte inkomstenbelasting

Studiekosten kunnen een interessante aftrekpost zijn in je belastingaangifte. Lees verder om de kijken of er voor jou nog voordeel te halen valt.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Tegenwoordig zijn alleen de noodzakelijke en verplichte kosten nog in mindering mag brengen op je inkomen. Denk daarbij aan lesgeld en verplichte leermiddelen. Daarbij moet je rekening houden met een zogenoemde drempel en een bovengrens.
Let op dat je ook een correctie moet maken voor het privégebruik.
Wat de studieschulden betreft mag je deze aftrekken van je vermogen in box 3.
De informatie voor studiekosten op een rijtje:

  • De kosten moeten betrekking op een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep en specifiek voor jou of je fiscale partner zijn. Dus niet de studiekosten van je kind. Hou ook rekening met een eventuele vergoeding van de werkgever.
  • Aftrekbaar zijn bijv. college- of lesgeld en leermiddelen zoals boeken, gereedschap, een veiligheidsbril of bepaalde software
  • Duurzame spullen (bijv. een muziekinstrument) moet je over meerdere jaren als kosten opvoeren (afschrijven)
  • Niet aftrekbaar zijn bijv. laptop, reiskosten naar school, studiereis, internetabonnement
  • De hoogte van de drempel voor 2018 is € 250. Wat je werkelijk terugkrijgt hangt dan weer af van het belastingtarief.
  • Bewaar de bonnetjes en je afschrift minimaal vijf jaar