Skip to main content

Tip 5 Fiscale partner

Heb je een fiscale partner dan kun je een aantal zaken – de zogenoemde gemeenschappelijke inkomensbestanddelen – onderling verdelen. Om deze onderlinge verdeling toe te passen moet je het hele jaar elkaars fiscale partner zijn geweest. 

De verdeling van ‘inkomensbestanddelen box 1 eigen woning’ en de toedeling van ‘vermogensbestanddelen box 3’ kan soms best lastig zijn. Zeker als je los van elkaar de aangifte doet. Het verdelen is makkelijker als beide partners samen aangifte doen.In het online aangifteprogramma van de belastingdienst kun je aankruisen of je samen aangifte wilt doen of apart. Doe je het samen dan geeft het programma de mogelijkheid om te gaan schuiven met de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen (=het bedrag dat je overhoud om te verdelen).Het programma toont het bedrag dat jij mag het verdelen. Als je een bedrag invult bij de een wordt bij de ander meteen doorgerekend wat overblijft. Ook kun je direct zien wat het voor- of nadeel is van een andere verdeling.

De belangrijkste elementen die je onderling kunt verdelen zijn:

  • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
  • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
  • het (restant) persoonsgebonden aftrek

Je kunt de onderlinge verdeling wijzigen zolang de aanslagen van beiden nog niet definitief zijn. De definitieve aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar is verstreken.

Voor meer informatie neem contact op door het invullen van het formulier hieronder. Of bel 06 4 87 64 909